Patrick-engel Forum

General Category => หางาน ธุรกิจ => Topic started by: admin on September 11, 2018, 12:14:27 AM

Title: Package designความน่าใช้งาน
Post by: admin on September 11, 2018, 12:14:27 AM
Package design (http://www.prompt-design.com/) การใช้วัสดุ จำพวก กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ พร้อมทั้งอื่นๆ มาประกอบเป็นภาชนะหุ้มห่อผลิตภัณฑ์ สำหรับประโยชน์ในการใช้สอยให้มีความแข็งแรง มีความสวยงาม มีได้สัดส่วนที่ถูกต้อง ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้ผลิตภัณฑ์ ทั้งยังทำให้เกิดความสมหวังจากผู้ซื้อของซื้อของขาย สิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นกล่อง ถุง กระดาษ หรือหีบห่อ คือ รูปลักษณ์ภายนอกที่บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ  เพราะเช่นนั้นการออกให้เหมาะกับสินค้าควบคู่กับการออกแบบที่ดี สวยงาม จะช่วยเพิ่มความน่าซื้อกับเครดิตให้กับของซื้อของขาย เพิ่มเกรดราคาของสินค้า เพิ่มความน่าใช้งาน สะดุดตาพร้อมทั้งเพิ่มการตัดสินใจของผู้ซื้อผู้บริโภคได้ บรรจุภัณฑ์สามารถทำได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น กล่อง ถุง กระดาษ หรือหีบห่อ เพราะฉะนั้นการดีไซน์บรรจุภัณฑ์เป็นการลงทุนที่ราคาถูกมากและจำเป็นต้องมีถ้าหากไม่มีสิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุภัณฑ์ใส่ให้กับผลิตภัณฑ์นั้นก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆราคาตกลง กับจะทำให้คิดว่าสินค้านี้ไม่สะอาด พร้อมกับไม่มีเครดิต พร้อมทั้งเป็นของปลอมได้ แต่การออกแบบนั้นก็ต้องออกแบบให้ดีด้วย ต้องมีรายละเอียดบอกข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นครบ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบ และต้องเข้ากับสินค้านั้นได้ดีด้วย พร้อมด้วยหลายคนทั่วไปที่ชอบนำบรรจุภัณฑ์นั้นไปใส่สิ่งของอย่างอื่นได้ เช่น กล่อง สามารถนำกล่องจากสินค้านั้นไปใส่อย่างอื่นเพื่อเก็บไว้ได้
(http://www.prompt-design.com/wp-content/uploads/2015/04/prompt-design-pentaward-jury-member.jpg)
กลยุทธ์การออกแบบให้โดนใจ
1.ต้องดูที่ลักษณะการใช้งานพร้อมทั้งแบบ
2.อย่ากลัวที่จะสร้าง
3.มีความชัดเจนพร้อมกับคิดรอบคอบ
4.ออกแบบแล้วสามารถนำไปใช้ต่อได้
4 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการออกแบบเป็นอันมาก เป็นปัจจัยสำคัญกับการดีไซน์เลย