admin on March 09, 2016, 01:19:47 AM
พระพิฆเนศ สิ่งศักสิทธิ๋ที่คนไทยล้วนแล้วแต่นิยมและนับถือกันอย่างมาก ได้มีการอัญเชิญมาจากดินแดนชมพูทวีปประเทศอินเดียซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและทางด้านวัฒนธรรมไม่แพ้ประเทศอื่นๆ เลยทีเดียว การนับถือองค์ซึ่งไม่ว่าจะบูชามาไว้ภายในบ้านหรือติดตัว หรือยู่ภายในยานพานะ ซึ่งนั่นหมายถึงความปลอดภัยและทำให้ชีวิตของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะสังเกตได้ว่าที่องค์ของพระพิฆเนศนั้นจะมีหนูอยู่ด้วยเสมอ เพราะหนูคือพาหนะของพระองค์ท่าน จะเห็นความบางคนมีความเชื่อที่ว่าเวลาไปขอพรกับพระพิฆเนศก็จะไปกระซิบที่หูของหนูเพื่อที่ว่าหนูจะเป็นคนไปส่งคำขอนั้นต่อองค์พระพิฆเนศนั้นเอง ทำให้มีการประกอบธุรกิจเปิดร้านบูชาองค์เทพเหล่านี้ขึ้นมากมาย เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางไม่ต้องเดินทางไปบูชาท่านถึงที่ ก็สามารถมีสิ่งดีๆไว้ในครอบครองได้แล้ว รวมถึงการเข้าถึงทางด้านการตลาดออนไลน์ได้มีผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าชมสินค้าโดยที่ท่านนั่งอยู่บ้านหรือเดินทางไปไหนก็ได้