admin on April 26, 2016, 12:38:22 AM
ทนายความ     การว่าจะจ้างทนายคนไหน ที่ให้ราคาถูกๆ หรือว่าความให้ก่อนและเก็บเงินที่หลัง ขอให้คิดให้รอบครอบเสียก่อนจะตัดสินใจเลือกนอกจากนี้ยังต้องมีประสบการณ์ทางด้านความรู้ในวิชาชีพที่ได้ร่ำเรียนมาหรือแม้ทางการได้รับว่าจ้างให้ไปว่าความ คดีต่างๆ  ให้การสนับสนุนสำหรับคนที่สนใจหรือต้องการคำปรึกษาเรื่องกฎหมายองค์กรของเรานั้น เป็นองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งสถาบันหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและนานาประเทศ  การที่จะแต่งตั้งให้ให้ใครสักคนมาทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ต่างๆนั้นต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ความสามารถทางด้านกฏหมายต่างๆ และเรื่องรอบตัว เข้ามาช่วยในคดีทั้งสิ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทนายความมีคดีว่าความมากขึ้นเนื่องจากจะมีคดีฟ้องร้องในเรื่องการค้างชำระหนี้มากขึ้นแต่รายได้จากการว่าความจะไม่ค่อยมากนักเนื่องจากฝ่ายจำเลยไม่สามารถชำระค่าเสียหายได้