admin on November 29, 2015, 08:06:08 PM
Packaging design บรรจุภัณฑ์นั้น มีประโยชน์ต่อสินค้าอย่างมากมาย เป็นหน้าตาให้กับสินค้าเลย และเป็นจุดดึงความสนใจให้กับลูกค้า เพราะถ้าสินค้าเหมือนกันก็ต้องดูที่บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์นั้นสามารถบอกข้อมูลของสินค้านั้นได้อย่างดี นำมาเน้นย้ำการบริการตัวเองเป็นผู้ช่วยขายผลิตภัณฑ์ เพราะสามารถแสดงตัวหรือตราสินค้าต่อผู้ใช้ประจำได้อย่างรวดเร็ว และยังพยายามที่จะจูงใจผู้ที่ไม่เคยใช้ให้เกิดความสนใจอยากที่จะทดลองใช้ เป็นครั้งแรกอีกด้วย ดังสินค้าและบรรจุภัณฑ์จึงเป็นของคู่กันมาตลอด ยิ่งสินค้าผลิตภัณฑ์มีการคิดค้น การผลิต การแข่งขันมากเท่าใด การบรรจุภัณฑ์ก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นตามไปมากเท่านั้น


ความสำคัญของการมีบรรจุภัณฑ์
1.การบรรจุและป้องกันสินค้า
2.บ่งบอกถึงสินค้าได้เป็นอย่างดี
3.อำนวยความสะดวกในแง่ของการผลิตและการตลาด
4.เป็นหน้าตาและเพิ่มความน่าสนใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อ