admin on November 29, 2016, 02:31:11 AM
ธุรกิจขายแอร์ในช่วงฤดูร้อนถือว่ามียอดขายที่ดีที่สุดมากกว่าฤดูอื่นๆแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูอื่นๆ เช่นหน้าฝน หรือหนาว ช่วงนี้อาจจะขายไม่ค่อยดี เพราะคนส่วนใหญ่มักจะแค่เปิดพัดลมก็ทำให้คลายร้อนหรือมีอากาศที่เย็นสบายแล้ว ด้วยอากาศที่เย็นอยู่แล้ว แต่บางคนที่เปิดก็คือเปิดเพื่อให้อุ่นขึ้นนั่นเองธุรกิจนี้นั้นจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของคนงาน เพื่อที่จะต้อง support บริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง เหตุฉุกเฉินต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำงานของระบบเครื่องประอากาศ วิธีการล้างแอร์ การซ่อมแซม การบำรุงรักษาเพื่อหรือในส่วนอื่นๆเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน