admin on May 18, 2016, 12:28:07 AM
POE Switch เทคโนโลยีที่ส่งกระแสไฟเพื่อจ่ายให้กับทางอุปกรณ์เครือข่ายโดยผ่านสายUTP โดยกระแสไฟสามารถถูกจ่ายได้จากอุปกรณ์อย่าง POE Switch หรือจะผ่าน Midspan Power Supply ก็ได้ โดยมีการตั้่งค่ามาตรฐานเป็น 802.3af ซึ่งไฟที่ใช้ผ่านสายแลนนี้จะเป็นไฟกระแสตรง จึงไม่มีการรบกวนสัญญาณของสายแลน โดยเจ้า POE ขะใช้แรงดันที่ 48V หรือกินไฟประมาณ 13 Watt เท่านั้นเอง ใช้คู่ไปกับสายแลนสะดวก แถมไม่รกหูรกตาด้วย นอกจากนั้น POE ยังใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จำพวก network ทั่วไปได้และเป็นการประหยัดอุปกรณ์สำรองไฟ UPS อีกต่อหนึ่ง